müzikmentor; eğlence sektörü oyuncusu olan yeme içme mekânları için çözüm ortağıdır. İhtiyaçlar doğrultusunda dönemsel, sürekli ya da proje bazlı olarak kurumsal ya da mekân odaklı hedefleri yönetir. Tanıtım, pazarlama ve satış ekseninde ölçülebilir faydalar sağlamayı hedefler.

Marka konumlama ve hedef kitle iletişimi; medya ilişkileri geliştirme, PR ve sosyal medya yönetimi; satış/pazarlama içerik ve projeleri geliştirme/uygulama; etkinlik/performans tasarımı/uygulama; katma değerli projeler gibi alanlarda desteğe ihtiyacınız varsa oturup konuşalım.

Tasarım & Geliştirme Tasarım & Geliştirme | kerataif